Buskoppler

Buskoppler

Buskoppler
Feldbus Standard Economy
nur digitale I/O
Economy
plus
Compact Low Cost
nur digitale I/O
EtherCAT   BK1120 BK1150
  BK1250
E-Bus- zu
K-Bus-Interface
Lightbus BK2000 BK2010 BK2020
PROFIBUS   BK3010
1,5 MBaud
BK3100
12 MBaud
BK3110
12 MBaud
BK3120
12 MBaud
BK3150
12 MBaud
LC3100
12 MBaud
  BK3520
12 MBaud, LWL
Interbus BK4000   BK4020
CANopen BK5110 BK5120 BK5150 LC5100
BK5151
DeviceNet BK5200 BK5210 BK5220 BK5250 LC5200
ControlNet BK7000
CC-Link BK7150
Modbus BK7300 BK7350
SERCOS interface BK7500 BK7520
RS485 BK8000
RS232 BK8100
Ethernet TCP/IP BK9000 BK9050
BK9100
2-Kanal-Switch
PROFINET BK9103
2-Kanal-Switch
BK9053
EtherNet/IP BK9105
2-Kanal-Switch
  BK9055
AS-Interface KL6201 | KS6201
Masterklemme
KL6211 | KS6211
Masterklemme mit Powerkontakten
 
KNX/EIB KL6301
KNX/EIB-
Busklemme
LON KL6401
LON-Busklemme
EnOcean KL6581
Masterklemme
MP-Bus KL/KS6771
Masterklemme
M-Bus KL6781
Masterklemme
DALI/DSI KL/KS6811
Masterklemme