OdepnoutPřipnoutZavřít

Sídlo Česká republika
Beckhoff Automation s.r.o.

Sochorova 23
61600 Brno, Česká republika

+420 511 189-250
info@beckhoff.cz
www.beckhoff.com/cs-cz/

EtherCAT terminály pro monitorování sítě, měření elektrického výkonu i řízení procesů zaměřených na snížení spotřeby energií

Vysoce škálovatelné: Nová řada EtherCAT I/O terminálů pro měření a řízení spotřeby energie

Řízení a monitorování spotřeby energie ve strojích a v energetice obecně přináší různé požadavky: počínaje základní kontrolou stavu sítě přes řízení spotřeby až po detailní analýzu elektrických veličin. V reakci na tyto požadavky společnost Beckhoff rozšířila stávající portfolio a vyvinula čtyři nové EtherCAT terminály. Zákazníci mohou při výběru upřednostnit cenu nebo výkon.

Vedle osvědčených terminálů s technologií oversampling pro analýzu elektrické sítě (EL3773, EL3783; včetně příslušné programové knihovny) rozšiřují nové EtherCAT terminály určené pro řízení spotřeby komplexní portfolio, které lze optimálně využít v širokém spektru aplikací.

Dva z nových EtherCAT terminálů jsou ideální pro měření elektrického výkonu:

  • EL3443 - představuje nový standard EtherCAT terminálů pro měření elektrického výkonu v 3 fázovém rozvodu. Terminál je univerzální a vhodný pro všechny druhy řízení procesů. V porovnání s předchozí generací přináší nová řada EtherCAT terminálů několik nových funkcí, jako jsou měření sítě, přesná detekce průchodu nulou a analýzu vyšších harmonických frekvencí. Terminálem je možné měřit a analyzovat i stejnosměrné napětí.
  • EL3453 – EtherCAT terminál pro měření 3 fázového střídavého napětí do úrovně 690 V se zaměřuje na náročnější měření. Za tímto účelem terminál obnovuje procesní hodnoty každou „půl vlnu“, což odpovídá intervalu 10 ms při 50 Hz v rozvodné síti. Čtyři elektricky izolované kanály pro měření proudu s možností nastavení měřícího rozsahu do 100 mA, 1 A, 5 A a s proudovým přetížením o špičce maximálně 60 A.

Další dva nové EtherCAT terminály jsou určeny pro správu energií v aplikacích, kde se měří a monitoruje spotřeba jednotlivých druhů energií:

  • EL3423 je ekonomická verze 3 fázového měřícího terminálu určená pro levnější řešení spojená především s IoT aplikacemi. Terminál umí měřit výkon, spotřebu energie a ukazatel kvality napájení. Hodnoty jsou zaznamenávány v nastavitelných intervalech od 10 sekund po 1 hodinu. Mezi speciální funkce se řadí možnost vyčítat přímo z terminálu průměrnou, minimální a maximální hodnotu měřených veličin.
  • EL3483 je terminál navržený pro pokročilé měření 3 fázového napětí, frekvence a vyhodnocení kvality sítě na strojích, jejichž komponenty jsou kvalitativně závislé na správné úrovni vstupního napájení. Terminál kontroluje prahové hodnoty měřených hodnot, je možné nastavit hodnoty pro vyhodnocení varování, které jsou zahrnuty mezi procesní data a přenášeny do PLC aplikace. Rovněž je možné vyhodnocovat napětí a frekvenci při jedno fázovém napájení.

Ms. Markéta Dudášová

Ms. Markéta Dudášová
Beckhoff Automation s.r.o.
Sochorova 23
61600 Brno
Česká republika

+420 511 189-250
info@beckhoff.cz