FrigørFastgørLuk

EL3783 oversamlingsmodul til energiovervågning og højeffektive vekselspændingsdiagnoser op til 690 V AC

Netanalyse med højeste præcision inden for EtherCAT-klemmesystemet

Klassisk automatiserings- og energimåleteknik nærmer sig hinanden mere og mere. Med EL3783 oversamplingsmodulet til energiovervågning, der allerede er systemintegreret i standardstyringen, kan man nu også overvåge elproducerende anlæg gennem meget præcis netanalyse. Et highlight: Nu kan 3-fasede vekselspændingsnet med op til 690 V analyseres simultant på seks kanaler og med en samlingsfrekvens på 20 kSamples/s direkte i SPS.

EtherCAT-koblingsmodulet EL3783 er et energiovervågningsmodul, der anvendes til tilstandsovervågning i et 3-faset vekselspændingssystem. For hver fase med spændinger på op til 400/690 Veff og strømme på op til 1 resp. 5 Aeff sker indsamling af øjebliksværdier med en opløsning på 16 bit. Koblingsmodulets seks kanaler analyseres simultant på basis af EtherCAT oversamplingsprincippet med en tidsmæssig opløsning på 50 μs – altså tydeligt hurtigere end styresystemets cyklustid. Via distribuerede ure (Distributed-Clocks) i EtherCAT-systemet kan man ved næsten ubegrænset systemudvidelse også synkront (<< 1 μs) måle andre EtherCAT-enheder og dermed foretage en nøjagtig analyse af f.eks. spredning af netfejl.

Omfattende og detaljerede informationer står til rådighed i styresystemet, når der via spændings- og strømforløbene f.eks. anvendes True-RMS- eller effektberegninger eller komplekse brugerspecifikke algoritmer. Gennem den automatiske omkobling af strømintervallerne opnår EtherCAT-klemmen EL3783 desuden 650 % af det nominelle 1-A-måleområde samt højeste nøjagtighed resp. maksimal målefejl på kun 0,2 % (af MBE).

I kombination med TF3650 (TwinCAT 3 energiovervågning) udgør EL3783 et højdynamisk målesystem for detaljeret netanlyse, der er integreret i styresystemet. På den måde kan man f.eks. registrere krav om netunderstøttelse i tilfælde af lave spændinger (LVRT) eller gennemføre Condition Monitoring gennem oversvingningsanalyse uden ekstra udgifter til accelerationssensorer.

Ms. Vivian Møllegård

Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark

+45 43201570
presse@beckhoff.dk
www.beckhoff.com/da-dk/