LösenAnheftenSchließen

MX-System | Tabellarische Produktübersicht

Baseplates

MBxxxx | Baseplates

MBxxxx | Baseplates

Kategorie/Ausführung
1-reihig 2-reihig 3-reihig
Steckplätze
8 MB1008-0000-0000
Daten-Steckplätze
12 MB1012-0000-0000
Daten-Steckplätze
MB2012-0000-0000
kombinierte Daten-/Leistungssteckplätze
MB3112-0000-0000 Neu
kombinierte Daten-/Leistungssteckplätze
18 MB2018-0000-0000
kombinierte Daten-/Leistungssteckplätze


IPC-Module

MCxxxx | IPC-Module

MCxxxx | IPC-Module

Typ
Intel Atom® Intel® Celeron®/Core™ ARM, Xilinx Zynq®
IPC-Modul MC6015-0030-1217
2, 4, 6 oder 8 Kerne
MC6030-0080-2217
2 oder 4 Kerne
MC9240-0000-1217
4 Kerne


Koppler-Module

MKxxxx | Koppler-Module

MKxxxx | Koppler-Module

Typ
EtherCAT PROFINET RT EtherNet/IP
Koppler-Modul MK1100-0002-1111
100 MBit/s
MK9300-0002-1212
100 MBit/s
MK9500-0002-1212
100 MBit/s


I/O-Module

MO1xxx | Digital-Eingang

MO1xxx | Digital-Eingang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Eingangsspannung
24 V DC MO1512-0000-1112
Zähler, 1 kHz, M12
MO1034-0000-1112
potenzialfrei, M12
MO1008-0000-1111
M8
MO1254-0000-1112
1 µs, M12, Timestamp
MO1008-0000-1112
M12
MO1088-0000-1111
masseschaltend, M8


MO2xxx | Digital-Ausgang

MO2xxx | Digital-Ausgang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Ausgangsspannung, Typ
24 V DC MO2252-0000-1112
0,5 A, M12, Timestamp
MO2024-0000-1112
2,0 A, M12
MO2008-0000-1111
0,5 A, M8
MO2262-0000-1112
0,5 A, M12, Oversampling
MO2008-0000-1112
0,5 A, M12
MO2088-0000-1111
0,5 A, M8, masseschaltend
Relais (mechanisch)
bis 250 V AC
MO2624-0000-1112
0,5 A AC, 2 A DC, M12
PWM MO2502-0000-1112
0,5 A, M12
Pulse-Train MO2521-0124-1112
1 A, M12
LED-Ansteuerung MO2596-0000-1112
3 A, M12
Pneumatik MO2414-0000-1110 Neu
0,5 A, Festo
MO2424-0000-1110 Neu
0,5 A, SMC


MO3xxx | Analog-Eingang

MO3xxx | Analog-Eingang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Typ
Multifunktion, 12 Bit
±10 V, ±20 mA
MO3004-2255-1112
single-ended, 1 kSps, M12
Multifunktion, 16 Bit
±200 mV…±30 V, ±20 mA, ±50 mA
MO3114-2233-1112
single-ended, 10 kSps, galv. getrennt, M12
Temperatur (RTD/TC) MO3204-6666-1112
16 Bit, 1 kSps, M12
Messbrücke (DMS) MO3501-0008-1112
24 Bit, 20 kSps, M12
Beschleunigung (IEPE) MO3601-0007-1112
24 Bit, 50 kSps, M12


MO4xxx | Analog-Ausgang

MO4xxx | Analog-Ausgang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
 
Universal-Ein-/Ausgang MO4004-1122-1112
12 Bit, single-ended, 1 kSps, M12


MO5xxx | Winkel-/Wegmessung

MO5xxx | Winkel-/Wegmessung

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Typ
Absolut MO5001-0000-1112
SSI, M12
Inkremental MO5021-0000-1112
Sin/Cos 1 VSS, M12
MO5112-0000-1112
RS422, TTL, Open Collector, 5 MHz, M12
MO5162-0000-1112
HTL, 100 kHz, M12


MO6xxx | Kommunikation

MO6xxx | Kommunikation

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
 Typ
PROFINET MO6631-0000-1112
PROFINET RT, Controller, M12, D-kodiert
EtherNet/IP MO6652-0000-1112
EtherNet/IP, Scanner, M12, D-kodiert
IO-Link MO6224-0020-1112
IO-Link, Master, Class A, M12
MO6224-0039-1112
IO-Link, Master, Class B, M12
RS485/RS422 MO6022-0000-1112
RS422/RS485, M12, B-kodiert
EtherCAT MO6695-0000-1112
EtherCAT-Bridge, M12, D-kodiert


MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik

MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Typ
Servomotor MO7221-9016-1114
24 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9016-1124
48 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9018-1114
24 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
MO7221-9018-1124
48 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
Schrittmotor MO7062-9016-1112
24 V DC, 3 A, M12, STO
MO7062-9016-1122
48 V DC, 3 A, M12, STO
DC-Motor MO7342-0000-1112
24 V DC, 3,5 A, M12
MO7342-0000-1122
48 V DC, 3,5 A, M12


MOx9xx | TwinSAFE

MOx9xx | TwinSAFE

2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
 
I/O-Modul MO6910-0000-1110
Kommunikation
MO2962-0000-1112
Relais-Ausgang
MO2904-0000-1112
Digital-Ausgang, 0,5 A
MO1918-0000-1112
Digital-Eingang
MO2934-0000-1112
Digital-Ausgang, 2 A


Drive-Module

MD3xxx | Frequenzumrichter

MD3xxx | Frequenzumrichter

1-Kanal 2-Kanal
Ausgangsstrom
1,5 A MD3101-0100-2254
1,5 A pro Kanal, STO/SS1
MD3201-0100-2254
1,5 A pro Kanal, STO/SS1
3 A MD3103-0100-2254
3 A pro Kanal, STO/SS1
MD3203-0100-2254
3 A pro Kanal, STO/SS1
6 A MD3106-0100-2254
6 A pro Kanal, STO/SS1
MD3206-0100-2254
6 A pro Kanal, STO/SS1
12 A MD3112-0100-2254
12 A pro Kanal, STO/SS1


MD6xxx | DC-Link-Netzteile

MD6xxx | DC-Link-Netzteile

 
Ausgangsstrom
15 A MD6015-0003-2345
15 A
MD6115-0005-2345
15 A, Abgang AMP8000
40 A MD6040-0003-3445 Neu
40 A


MD8xxx | Servoverstärker

MD8xxx | Servoverstärker

1-Kanal 2-Kanal
Ausgangsstrom
3 A MD8103-0100-2254
3 A pro Kanal, STO/SS1
MD8203-0100-2254
3 A pro Kanal, STO/SS1
MD8103-0200-2254
3 A pro Kanal, Safe Motion
MD8203-0200-2254
3 A pro Kanal, Safe Motion
6 A MD8106-0100-2254
6 A pro Kanal, STO/SS1
MD8206-0100-2254
6 A pro Kanal, STO/SS1
MD8106-0200-2254
6 A pro Kanal, Safe Motion
MD8206-0200-2254
6 A pro Kanal, Safe Motion
12 A MD8112-0100-2254
12 A pro Kanal, STO/SS1
MD8112-0200-2254
12 A pro Kanal, Safe Motion
28 A MD8128-0100-3255 Neu
28 A pro Kanal, STO/SS1


MD9xxx | Kondensatoren

MD9xxx | Kondensatoren

 
Kapazität
2025 µF MD9000-2025-2250
2025 µF


Relais-Module

MRxxxx | Relais-Module

MRxxxx | Relais-Module

1-Kanal 2-Kanal 3-Kanal
Kategorie/Ausführung
Relais-Ausgang MR1307-0011-2242
7 A
Motorstarter MR3107-2001-2245
7 A
MR3203-1001-2244
2,8 A
MR3107-2901-2245
7 A, sichere Abschaltung
MR3203-1901-2244
2,8 A, sichere Abschaltung
Solid-State-Relais MR4307-1011-2242
7 A


System-Module

MS1xxx | Leistungseinspeisung

MS1xxx | Leistungseinspeisung

Ausgangsspannung
24 V DC 24/48 V DC 400…480 V AC 400 V AC/600 V DC
Einspeisespannung extern
24/48 V DC MS1010-0021-1114
Einspeisung
MS1010-0022-1214
Einspeisung + Weiterleitung
230 V AC MS1410-1001-1334
Einspeisung + Hauptschalter, schwarz
400 V…480 V AC MS1432-1101-2349
Einspeisung + Hauptschalter, schwarz
MS1132-2201-2349
Einspeisung + Hauptschalter, rot, 32 A
MS1163-2201-3449 Neu
Einspeisung + Hauptschalter, rot, 63 A
400 V…480 V AC/600 V DC MS1020-0051-1145
Einspeisung
MS1020-0052-1245
Einspeisung + Weiterleitung


MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung

MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung

Ausgangsspannung
24 V DC 24/48 V DC 400 V AC/600 V DC
Einspeisespannung extern
24 V DC MS2204-0002-1112
Einspeisung + Weiterleitung
MS2306-0002-1111
Einspeisung + Weiterleitung, EtherCAT P
24/48 V DC MS2210-0021-1114
Einspeisung
MS2210-0022-1214
Einspeisung + Weiterleitung
230 V AC MS2610-1002-1334
Einspeisung + Weiterleitung
400 V…480 V AC/600 V DC MS2520-8051-2245
Einspeisung, EtherCAT P
MS2620-1051-2245
Einspeisung
MS2620-1052-2245
Einspeisung + Weiterleitung


MS3xxx | Leistungsabgang

MS3xxx | Leistungsabgang

Ausgangsspannung Weiterleitung
24/48 V DC 400 V AC/600 V DC
Einspeisespannung aus Backplane
24/48 V DC MS3010-1023-1114
Abgang
400 V AC/600 V DC MS3020-1051-2245
Abgang


MS4xxx | EtherCAT-Leistungsabgang

MS4xxx | EtherCAT-Leistungsabgang

Ausgangsspannung Weiterleitung
24 V DC 24/48 V DC 400 V AC/600 V DC
Einspeisespannung aus Backplane
24 V DC MS4306-1903-1111
Abgang, 1-Port-EtherCAT P
MS4306-2903-1111
Abgang, 2-Port-EtherCAT P
24/48 V DC MS4210-1023-1114
Abgang, EtherCAT
400 V AC/600 V DC MS4520-1051-2245
Abgang, EtherCAT P
MS4620-1051-2245
Abgang, EtherCAT


MS6xxx | Netzteile

MS6xxx | Netzteile

Ausgangsspannung
24 V DC 48 V DC
Ausgangsstrom
10 A MS6010-2100-2240
400…480 V AC
MS6010-2100-2250
600 V DC
18 A MS6018-1100-2240
400…480 V AC
MS6018-1100-2250
600 V DC
20 A MS6020-2100-2240
400…480 V AC
MS6020-2100-2250
600 V DC
40 A MS6040-2100-2340 Neu
400…480 V AC
MS6140-2202-2345 Neu
400…480 V AC, B23
MS6240-2205-2345 Neu
400…480 V AC, B23, M12
MS6640-2202-2342 Neu
400…480 V AC, M12


MS7xxx | Ethernet-Switche

MS7xxx | Ethernet-Switche

4-Port
Ethernet-Switch MS7204-0000-1112
1 GBit/s


MS8xxx | USV

MS8xxx | USV

2-Kanal
USV MS8132-0120-1212
0,12 kW


MS9xxx | Leergehäuse

MS9xxx | Leergehäuse

 
Baseplate-Verlängerung MS9230-1011-2109
24/48 V DC, 400 V AC/600 V DC