LeválasztásHozzáadásBezárás

Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36-1-501-9940
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

A Beckhoff szakértője az IEEE-SA szabványügyi alszervezet egyik döntéshozója

Dr. Karl Webert kinevezték az IEEE szabványügyi tanácsába

Dr. Karl Webert, a Beckhoff Automation ipari kommunikációs szakértőjét delegálták az IEEE-SA alszervezet SASB szabványügyi tanácsába, amelynek 24 szakértője közül ő a két európai egyike. Az IEEE (Villamosmérnökök Szervezete) a villamos- és informatikai mérnökök világszerte jelen lévő legnagyobb szakmai szövetsége, amelynek az SASB tanácsa dönt minden szabványügyi projekttervről és norma jóváhagyásáról.

Az IEEE-SA alszervezet elsődleges célja az hogy, a szabványokon keresztül érvényesített, világos előírások révén sikeres utakra terelje a műszaki fejlődést. Az SASB által felügyelt szabványkidolgozási folyamat a kiegyensúlyozottság, nyíltság, tisztességes eljárások és közmegegyezés elvén alapul.

Fejlődés támogatása szabványosítás révén

Nap mint nap számos módon használunk különféle szabványokat, még mobiltelefonáláskor is több százat. Dr. Karl Weber erről a következőket nyilatkozta: „Természetesnek vesszük az eszközeink szabványokon alapuló együttműködését, és erre csak akkor figyelünk fel, amikor norma híján bizonyos dolgokat csak nagyon nehézkesen tudunk elvégezni, vagy ha az eszközeink egyáltalán nem működnek együtt. Az elektronikai- és a szoftverfejlesztés különösen széles körű szabványosítási tevékenységet követel meg, amit jelentős részben az IEEE vállalt fel. Ezen a téren közel 1300 normán és az ezekhez kapcsolódó témákon dolgoznak önkéntesen a szakemberek. Elkötelezettségüknek köszönhetően kezelni tudjuk a gyors ütemű műszaki fejlődés kiváltotta teremtő káoszt.”

Új szabványosítási projektek a középpontban

Dr. Karl Weber az IEEE SASB 13 más szakértőjével együtt elsősorban új szabványosítási projektek beintegrálásán fog dolgozni. Az ilyen jellegű programok száma az elmúlt évek során folyamatosan nőtt, és mindössze az elmúlt négy év alatt több mint megkétszereződött. Ez az egyes érintett területek – például az automatizálási technológia – terén a jelen évtized második felétől fog jól érzékelhető hatásokat eredményezni. Az ilyen hosszú átfutási idők miatt kellő időben rá kell lépni a jövőbeni fejlődést megszabó helyes útra.

Automatizálási szakértelem kerestetik

Az automatizálási megoldásokat nyújtó vállalkozások és hangsúlyosan a Beckhoff számára fontos, hogy sok területen létezzenek fenntartható szabványok. Ez fordítva is igaz: az IEEE egyre több csoportja érdeklődik az ipari alkalmazások iránt. Ezért összességében a Beckhoff számára rendkívül pozitív jelzés, hogy az IEEE-SA nagyra értékeli a terület szakértőit.

Az IEEE SASB keretében végzett munkáján túlmenően Dr. Karl Weber részt vesz az alábbi, úgynevezett állandó bizottságokban is:

  • Auditálási Bizottság (AudCom): ez a bizottság a szabványfejlesztés szabályainak ellenőrzésével biztosítja, hogy a normák kidolgozása az IEEE-SA szervezeti szabályaival és az IEEE-SA Működési Szabályzatában előírtakkal összhangban történjen;
  • Új Szabványok Bizottsága (NesCom): a bizottság feladata annak a biztosítása, hogy az IEEE-n belül előterjesztett szabványosítási projektek fejlesztése megfelelően történjen, ne keletkezzenek egymással versengő normák, és az érdekelt felek megfelelően be legyenek vonva a szabványok kidolgozásába.

Dr. Karl Weber ezenfelül a Német Szövetségi Gazdasági és Energetikai Minisztérium (BMWi) egyik képviselője a Kormányközi Szabványügyi Programban (GEPS), amely az IEEE-SA tevékenységét is támogatja tanácsadással, és a világ kormányainak hozzáférést biztosít az IEEE szabványosítási folyamataihoz.

Sokéves tapasztalattal rendelkező kommunikációs szakember

Dr. Karl Weber az 1980-as évek közepe óta dolgozik a terepibuszok szabványosításának területén, ennek érdekében részt vesz többek között az IEC elektrotechnikai szabványosítási szervezet munkájában is. Informatikai tanulmányait és doktori disszertációjának megvédését követően 25 évig dolgozott a Siemens vállalatnál valós idejű kommunikációs rendszerek fejlesztésén. Szakterülete az Ethernet-alapú kommunikáció, tudását számos különféle ipari és kutatásfejlesztési programban kamatoztatta, többek között a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyetemén és a Fraunhofer Intézetnél (IOSB INA). Dr. Karl Weber 2013 óta ipari kommunikációs szakértőként dolgozik a Beckhoff vállalat EtherCAT Technológiai Csoportjában. Ezen felül 19 éve tevékenykedik az IEEE-nél, jelenleg a szervezet rangidős tagja.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36-1-501-9940
+36-1-501-9941
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/