LosmakenBevestigenSluiten

12 mrt. 2020

Eerste quarantaine-gevallen door coronavirus bij Beckhoff

Geen belemmering van de veiligheid of de werking

Beckhoff is wereldwijd op alle continenten actief met eigen dochterbedrijven en medewerkers. De infecties met het coronavirus hebben zich ondertussen wereldwijd verspreid. In Azië lijkt een stabilisatie van het aantal gevallen op te treden. In Europa heeft zich tot nu toe een ongecontroleerde, exponentiële ontwikkeling voorgedaan. Noord-Amerika vertoont een vergelijkbare tendens maar lijkt twee weken achter te lopen op de Europese ontwikkeling. Andere gebieden in de wereld lijken de Europese trend te volgen.

Twee met het coronavirus besmette Beckhoff-medewerkers

Onder het Beckhoff-personeel zijn er tot nu toe twee gevallen van besmetting met het coronavirus – één werknemer in Israël en één werknemer in Verl. In beide gevallen is door de bevoegde autoriteiten quarantaine bevolen. Twee andere Beckhoff-medewerkers in Israël bevinden zich ook in quarantaine. In Verl had de besmette persoon na zijn besmetting geen contact met andere Beckhoff-medewerkers, zodat er geen verdere officiële maatregelen nodig waren.

In Oostenrijk is een werknemer officieel onder quarantaine geplaatst, daar risico op een indirecte infectie bestaat door een bezoek aan een dokterspraktijk. De Israëlische en Oostenrijkse werknemers vertonen momenteel geen ziektesymptomen. De Duitse werknemer vertoonde vijf dagen na zijn vermoedelijke besmetting griepverschijnselen maar is momenteel weer koortsvrij en herstellende.

Verdere voorzorgsmaatregelen

Als preventieve maatregel stuurde Beckhoff Duitsland als bedrijf nog eens ca. 20 medewerkers in quarantaine. Deze medewerkers worden door de overheid niet als kritiek geclassificeerd. Met een zeer geringe waarschijnlijkheid zijn ze echter in contact gekomen met virusdragers, bijv. omdat ze onlangs op vakantie waren in een gebied dat nu tot crisisgebied is uitgeroepen. De door het bedrijf opgelegde quarantaine omvat een verbod om te werken binnen het bedrijf en een strikte aanbeveling om thuis te blijven onder quarantaineomstandigheden.

Momenteel zijn de Beckhoff-kantoren in Duitsland niet onderworpen aan quarantainemaatregelen. Wereldwijd opereren de Beckhoff-vestigingen in de respectievelijke landen in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven of aanbevolen voorwaarden.

Gelukkig zijn er, afgezien van de voornoemde besmettingen, geen andere gevallen bekend binnen het internationale Beckhoff-team – ook niet in Italië en China, en niet in ons kantoor in Wuhan in de Chinese provincie Hubei.

De activiteiten van Beckhoff worden onveranderd voortgezet

De gezondheid van de Beckhoff-medewerkers, hun families en hun omgeving is een topprioriteit voor Beckhoff. We zijn bovendien blij te kunnen melden dat de werking van Beckhoff in elk land nog steeds nagenoeg probleemloos verzekerd is.

Beckhoff heeft functies en processen aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Zoveel mogelijk mensen zullen van thuis uit werken (800 van de 1000 in Duitsland). Alle productie-, opslag- en leveringsprocedures worden beveiligd door een scheiding in ruimte en tijd en door toepassing van vele hygiënemaatregelen.

Beckhoff wil graag alle medewerkers bedanken die deze veranderingen en beperkingen op een voorbeeldige en vanzelfsprekende manier ondersteunen.