LosmakenBevestigenSluiten

Beckhoff-expert beslist mee bij de IEEE Standards Association (SA)

Dr. Karl Weber benoemd tot lid van de IEEE Standards Board

Dr. Karl Weber, expert op het gebied van industriële communicatie bij Beckhoff Automation, is benoemd tot lid van de IEEE SA Standards Board (SASB). Hij is één van twee Europeanen onder de 24 IEEE SASB-deskundigen. Deze Raad van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 's werelds grootste beroepsvereniging van elektrotechnische en informatietechnische ingenieurs, beslist over alle projectplannen en goedkeuringen van normen.

Het hoofddoel van de IEEE SA is de technische vooruitgang in goede banen leiden d.m.v. duidelijke regelingen in normen en standaarden. Het normontwikkelingsproces - onder toezicht van de SASB - is gebaseerd op evenwicht, openheid, eerlijke procedures en consensus.

Vooruitgang bevorderen door normalisatie

Allerlei soorten standaarden worden dagelijks en op allerlei manieren gebruikt, zelfs honderden keren door simpelweg naar een smartphone te grijpen. Dr. Karl Weber hierover: "Interoperabiliteit via standaarden is voor ons vanzelfsprekend en we merken het eigenlijk alleen als de standaarden ontbreken en we sommige dingen op een omslachtige manier moeten doen of apparaten helemaal niet kunnen samenwerken. Vooral de ontwikkeling van elektronica en software vereist een uitbreiding van de normalisatie activiteiten, die met name ook de IEEE op zich heeft genomen. Hier werken deskundigen op vrijwillige basis aan bijna 1.300 normen en aanverwante projecten. Dankzij hun inzet kunnen we de creatieve chaos van snelle technologische ontwikkelingen onder controle krijgen."

Focus op nieuwe normalisatieprojecten

In de IEEE SASB zal Dr. Karl Weber zich samen met 13 andere deskundigen hoofdzakelijk concentreren op de integratie van nieuwe normalisatieprojecten. Het aantal ervan is de voorbije jaren voortdurend toegenomen. In de afgelopen vier jaar is het aantal nieuwe projecten meer dan verdubbeld. Op gebieden zoals de automatiseringstechnologie zal dit echter pas in de tweede helft van dit decennium echt zichtbaar worden. Door de lange aanlooptijden is het noodzakelijk de juiste koers uit te zetten voor de toekomstige ontwikkeling.

Automatiseringscompetentie is gevraagd

Leveranciers van automatiseringstechnologie, met name Beckhoff, vertrouwen op duurzame standaarden op diverse gebieden. Maar ook omgekeerd tonen steeds meer groepen binnen de IEEE belangstelling voor industriële toepassingen. Het is dus algemeen beschouwd een zeer positief signaal voor Beckhoff dat hun specialisten bij de IEEE SA worden gewaardeerd.

Naast zijn engagement voor de IEED SASB is dr. Karl Weber ook actief in zogenaamde Standing Committees:

  • Audit Committee (AudCom) – hier worden de regels voor de ontwikkeling van normen getoetst om te waarborgen dat normen volgens de in de IEEE SA Bylaws en de IEEE SA Operations Manual beschreven procedures worden ontwikkeld,
  • New Standard Committee (NesCom) – moet ervoor zorgen dat voorgestelde normalisatieprojecten binnen de IEEE de juiste focus krijgen, dat er geen concurrerende normen ontstaan en dat belanghebbende partijen op een adequate manier bij de ontwikkeling van normen worden betrokken.

Bovendien is hij vertegenwoordiger van het Duitse "Bundesministerium für Wirtschaft und Energie" (BMWi, federaal ministerie van economie en energie) in het Government Engagement Program on Standards (GEPS), dat de IEEE SA adviseert en regeringen over de hele wereld toegang biedt tot de IEEE-normalisatieprocessen.

Communicatiedeskundige met veel ervaring en knowhow

Dr. Karl Weber is sinds het midden van de jaren tachtig betrokken bij de fieldbus-normalisatie en tevens actief in de internationale normalisatie organisatie voor elektrotechniek IEC. Na zijn studie van de informatica en het behalen van zijn doctoraat heeft hij 25 jaar bij Siemens gewerkt op het gebied van real-time communicatie. Zowel in de industrie als op het gebied van onderzoek en wetenschap (bijv. Zurich University of Applied Science en Fraunhofer IOSB INA) heeft hij zich toegelegd op Ethernet communicatie en zijn ervaring ingebracht in diverse projecten. Sinds 2013 werkt dr. Karl Weber als specialist voor industriële communicatie zowel voor Beckhoff als voor de EtherCAT Technology Group. Hij is al 19 jaar actief in de IEEE en ondertussen Senior Member.

Ms. Laura Gielis

Ms. Laura Gielis
Beckhoff Automation BVBA
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
+32 13 2522-01
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/