LøsneFestLukk

19. feb. 2020

Coronaviruset: Beckhoff iverksetter tiltak

Coronaviruset fortsetter å spre seg i Kina og andre land. Vi er glade for at ingen av våre ansatte rundt om i verden er rammet av COVID-19. Dette gjelder også våre kinesiske datterselskaper og vår avdeling i Wuhan. Helsen til våre ansatte og deres familier har høyeste prioritet i Beckhoff.

Vi har iverksatt forebyggende tiltak og tilpasset forretningsdriften i ulike regioner i tråd med myndighetenes krav og anbefalinger.

Situasjonen for våre kunder i Kina

Ingen av Beckhoffs ansatte er rammet av COVID-19, og ingen av Beckhoffs kontorer er derfor underlagt karantene. Etter den forlengede nyttårsferien har de ansatte ved hovedkontoret i Shanghai i stor grad arbeidet hjemmefra etter anmodning fra de lokale myndighetene. Forretningsdriften ble gjenopptatt 17. februar 2020.

Beckhoff Kina driver en av Beckhoffs i alt tre sentrallagre og har dermed tilstrekkelig lagerbeholdning til å sikre leveranser til våre kinesiske kunder. Leveransene fra Tyskland sikres via sjø- og luftfrakt.

Situasjonen for våre kunder utenfor Kina

Beckhoffs produksjonssteder er alle i Tyskland. Driften av disse er ikke berørt av effektene av COVID-19, og produksjonen går som normalt. Vår store beholdning av råmaterialer og ferdigvarer sikrer at Beckhoff har en gjennomsnittlig lagerdekning på ca. 6 måneder. Vi forventer derfor ingen eller bare begrenset svekkelse i vår leveringsevne som følge av eventuelle avbrudd i den internasjonale leveringskjeden.

Alle avdelingene i Tyskland og resten av verden (med unntak av Kina) fortsetter driften som normalt, og vi forventer ingen problemer med leveransene til våre kunder.