LøsneFestLukk

12. mars 2020

Første tilfeller av koronaviruskarantene hos Beckhoff

Ingen negativ innvirkning på sikkerheten og funksjonsdyktigheten

Beckhoff er et globalt selskap som opererer i alle verdensdeler med sine datterselskaper og ansatte. Koronasmitten har etter hvert spredt seg over hele verden. I Asia ser man at smittetilfellene har stabilisert seg, i Europa har det hittil pågått en ubremset smitteutvikling, og Nord-Amerika viser lignende tendenser, men ser ut til å ligge to uker etter utviklingen i Europa. Andre deler av verden ser ut til å følge den europeiske tendensen.

To koronasmittede blant Beckhoffs ansatte

Blant de ansatte i Beckhoff er det hittil registrert to som er smittet av koronaviruset – en ansatt i Israel og en ansatt i Verl i Tyskland. Begge er satt i karantene av myndighetene. I Israel sitter ytterligere to Beckhoff-ansatte i karantene. I Verl har ikke den smittede hatt kontakt med andre Beckhoff-ansatte etter å ha fått viruset, så ingen flere Beckhoff-ansatte er pålagt karantene av myndighetene.

I Østerrike er en ansatt satt i karantene av myndighetene på grunn av muligheten for indirekte smitte etter et besøk på et legekontor. Den israelske og den østerrikske ansatte har for øyeblikket ingen sykdomssymptomer, den tyske ansatte hadde influensasymptomer fem dager etter den antatte smitteepisoden, men er for øyeblikket feberfri og på bedringens vei.

Ytterligere tiltak er truffet

Som profylakse har Beckhoff Tyskland pålagt ca. 20 av de øvrige ansatte å sitte i karantene. Disse ansatte anses ikke for å være kritiske tilfeller av myndighetene. Imidlertid er det en aldri så liten mulighet for at de kan ha kommet i kontakt med virusbærere fordi de har oppholdt seg i et område hvor det nå er erklært krisetilstand. Den bedriftspålagte karantenen innebærer at det ikke skal jobbes i bedriftens lokaler, og det gis streng anbefaling om at man skal innrette seg etter karantenebestemmelser mens man er hjemme.

Ingen Beckhoff-lokaler i Tyskland er underlagt karantenetiltak for tiden. Alle Beckhoff-selskaper i verden arbeider etter de lovpålagte og anbefalte betingelsene i de enkelte landene.

Utenom de nevnte tilfellene er det heldigvis ingen flere kjente tilfeller i Beckhoffs internasjonale arbeidsstokk – heller ikke i Italia og Kina, ikke engang på vårt kontor i Wuhan i provinsen Hubei.

Beckhoff fortsetter sin virksomhet uten innskrenkninger

Helsen til de ansatte i Beckhoff, deres familier og de enkelte samfunnene har første prioritet for Beckhoff. For øvrig er vi glade for å kunne meddele at Beckhoffs forretningsdrift fortsatt er sikret i hvert enkelt land, så godt som uten innskrenkninger.

Beckhoff har tilpasset sine funksjoner og prosesser etter de endrede rammebetingelsene. Så mange som mulig er pålagt hjemmekontor (i Tyskland 800 av 1000). All produksjons-, lager- og leveringsvirksomhet utføres fysisk og tidsmessig adskilt og sikres med mange hygienetiltak.

Beckhoff takker alle ansatte som er med disse omstillingene og begrensningene med selvfølge og går foran med et godt eksempel.