OdepnijPrzypnijZamknij

Analiza heterogenicznych zbiorów danych z systemu sterowania TwinCAT i urządzeń innych producentów

TwinCAT Scope otwiera się na OPC UA

W erze Przemysłu 4.0 i Big Data zbieranie i analiza danych maszynowych nabierają szczególnego znaczenia. Ta ostatnia powinna nie tylko szybko dostarczać klarownych informacji, ale także obejmować różnorodne zbiory danych generowanych zarówno przez system sterowania, jak i przez inne inteligentne komponenty. W akwizycji danych z tego typu heterogenicznych systemów maszynowych niezwykle pomocny okazuje się oscyloskop TwinCAT Scope – narzędzie do tworzenia wykresów, które zbiera i analizuje dane pochodzące z systemu TwinCAT oraz urządzeń innych producentów przy wykorzystaniu jednego, standardowego kanału komunikacji w standardzie OPC UA.

TwinCAT 3 Scope składa się z dwóch elementów: modułu Scope View do graficznej reprezentacji sygnałów oraz serwera Scope Server, który gromadzi i analizuje dane systemowe. Ten ostatni może zostać zainstalowany jako system autonomiczny na urządzeniu peryferyjnym (w tym także bez modułu Scope View) lub bezpośrednio w środowisku programistycznym TwinCAT (razem z modułem Scope View). Drugie rozwiązanie ma tę zaletę, że nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na urządzeniu docelowym. Zaś wykorzystanie standardu OPC UA zapewnia jego kompatybilność z systemem TwinCAT oraz urządzeniami obsługiwanymi przez inny typ oprogramowania bez konieczności ich aktualizacji czy dokonywania zmian systemowych.

Niezawodna analiza wszystkich danych w standardzie OPC UA

W celu zbierania danych diagnostycznych Scope Server został wyposażony nie tylko w standardowy dla systemów TwinCAT kanał ADS, ale także w dodatkowy kanał komunikacji funkcjonujący jako klient OPC UA. Dzięki powszechnej dostępności standardu OPC UA w sektorze automatyzacji procesów przemysłowych TwinCAT Scope może teraz zbierać, analizować i wizualizować dane pomiarowe z urządzeń różnych producentów z zachowaniem najwyższych standardów niezawodności i bezpieczeństwa gwarantowanych posiadaniem odpowiednich certyfikatów.

Także przeglądarka TwinCAT Target Browser odpowiedzialna w systemach TwinCAT za zarządzanie powiązanymi źródłami danych została uzupełniona o komponenty architektury OPC UA. Dzięki temu umożliwia ona przeszukiwanie przestrzeni nazw powiązanego serwera OPC UA, a także wybór zmiennych, które mają być zbierane i analizowane przez Scope Server. Dostęp do serwera OPC UA można opcjonalnie zabezpieczyć odpowiednim certyfikatem.

Moduł Scope View i lokalny serwer Scope Server są instalowane automatycznie wraz z oprogramowaniem TwinCAT 3. Oba narzędzia dostępne są w wersji podstawowej systemu w ramach bezpłatnej licencji. Wersja ta umożliwia również testowanie przesyłu danych przy użyciu kanału OPC UA. Rozszerzenie komunikacji o ów uniwersalny kanał znacznie zwiększa zakres zastosowań i liczbę potencjalnych użytkowników oscyloskopu TwinCAT Scope, czyniąc z niego uniwersalne narzędzie do rysowania wykresów o szerokim zakresie funkcjonalności, takich jak praca wielordzeniowa, wyzwalacz, synchronizacja wykresów czy powiększanie ich zawartości.

Ms. Justyna Rudnik

Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska

+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/