LossaFästStäng

19 feb. 2020

Coronavirus: Beckhoff vidtar försiktighetsåtgärder

Coronaviruset fortsätter att spridas både i Kina och i övriga världen. Vi är mycket tacksamma över att ingen av våra anställda världen över har smittats med COVID-19, det gäller även våra kinesiska dotterbolag och vår filial i Wuhan. För Beckhoff har personalens och deras familjers hälsa högsta prioritet.

Vi har vidtagit flera olika försiktighetsåtgärder och anpassat vår verksamhet i ett flertal regioner enligt gällande regelverk, krav och rekommendationer.

Situationen för våra kunder i Kina

Inga av Beckhoffs anställda har smittats med COVID-19. Beckhoffs kontor har därför inte satts i karantän. Efter den förlängda nyårsledigheten har de anställda vid vårt huvudkontor i Shanghai i huvudsak arbetat hemifrån på begäran av de lokala myndigheterna. Verksamheten återupptogs den 17:e februari 2020.

Beckhoff Kina driver ett av de tre centrallager som Beckhoff har utplacerade i olika delar av världen. Här lagerhålls de varor som behövs för kontinuerliga leveranser till våra kinesiska kunder. Leveranserna från Tyskland sker via både sjötransport och med flyg.

Situationen för våra kunder utanför Kina

All Beckhoffs produktion sker i Tyskland. Den verksamheten påverkas inte av händelserna runt COVID-19 och vår produktion pågår som vanligt. Våra omfattande lager av råvaror och slutprodukter säkerställer att Beckhoff alltid kan leverera i genomsnitt cirka sex månader framåt. Vi förväntar oss därför inte några, eller möjligen några få och enskilda, problem att leverera på grund av störningar i den internationella leverantörskedjan.

Alla underavdelningar i Tyskland och resten av världen (med undantag för Kina) fortsätter sin verksamhet under normala förhållanden och vi förväntar oss inte några leveransproblem för våra kunder.