LossaFästStäng
Gebäude Beckhoff Automation Verl

12 mars 2020

Beckhoff har sina första fall av karantän på grund av coronaviruset

Inga begränsningar av säkerheten eller funktioner

Beckhoff är ett globalt företag med egna dotterbolag och medarbetare på alla kontinenter. Nu ser vi hur infektioner med coronavirus spridits över hela världen. I Asien har antalet fall stabiliserats något medan Europa hittills haft en obromsad, exponentiell utveckling. Liknande tendenser finns i Nordamerika där man i dagsläget tycks ligga cirka två veckor efter Europa. Även andra områden i världen följer den europeiska trenden.

Två Beckhoff-medarbetare har smittas med coronavirus

Hittills finns det två rapporterade fall där Beckhoff-medarbetare smittats med coronavirus. Det gäller en medarbetare i Israel och en i Verl i Tyskland. Båda dessa medarbetare har satts i karantän på myndigheternas begäran. Samtidigt har ytterligare två Beckhoff-medarbetare i Israel satts i karantän. Den drabbade medarbetaren hos Beckhoff i Verl har inte haft kontakt med några kolleger sedan smittotillfället. Därför har inga ytterligare åtgärder vidtagits med hänsyn till denne medarbetare.

I Österrike är en medarbetare satt i karantän på myndigheternas begäran då personen riskerar indirekt smitta efter ett besök på en läkarmottagning. Medarbetaren i Israel och medarbetaren i Österrike har för närvarande inga sjukdomssymptom. Den tyska medarbetaren uppvisade influensaliknande symptom omkring fem dagar efter det förmodade smittotillfället, men är nu åter feberfri och på bättringsvägen.

Ytterligare försiktighetsåtgärder har vidtagits

Som en försiktighetsåtgärd har Beckhoff i Tyskland satt ytterligare ett tjugotal medarbetare i karantän på företagets begäran. Dessa medarbetare anses inte kritiska av myndigheterna. De har nyligen varit på semester i områden som nu räknas som krisregioner och kan därför med låg sannolikhet ha kommit i kontakt med virusbärare. Medarbetare som befinner sig i karantän på företagets begäran får inte arbeta i företagets lokaler och rekommenderas att isolera sig hemma under karantäntiden.

För närvarande har inga karantänåtgärder vidtagits i de verksamhetslokaler som tillhör Beckhoff i Tyskland. Alla Beckhoff-bolag i världen följer de lagar och rekommendationer som gäller i respektive land.

Utöver de nämnda infektionsfallen finns lyckligtvis inga ytterligare kända fall bland Beckhoff-medarbetare i världen. Det gäller alla länder inklusive Italien och Kina, liksom vårt kontor i staden Wuhan i den kinesiska provinsen Hubei.

Inga verksamhetsbegränsningar hos Beckhoff

Högsta prioritet för Beckhoff är hälsan för våra medarbetar, deras familjer och samhället i stort. Glädjande nog kan vi meddela att våra verksamhetsfunktioner hittills fortlöper närmast utan begränsningar i alla länder.

Beckhoff har anpassat funktioner och processer till de nya förutsättningar som råder. Det innebär att många medarbetare nu arbetar hemifrån (i Tyskland gäller det 800 av 1 000 medarbetare). Produktions-, lager- och leveransfunktioner säkerställs genom att vi håller avstånd, arbetar i skift och vidtar många hygienåtgärder.

Beckhoff vill också tacka alla medarbetare som hanterar dessa omställningar och begränsningar på ett exemplariskt sätt.