LossaFästStäng

Det modulära industrirobotsystemet ATRO får fler länkmoduler

Modularitet och flexibilitet möjliggör även flerarmade robotar

Beckhoffs modulära industrirobotsystem ATRO (Automation Technology for Robotics) lanserades för första gången 2022. Nu får ATRO-systemet fler länkmoduler för ökad flexibilitet med bland annat flerarmade robotar.

ATRO:s standardmotormoduler med integrerad drivfunktion i kombination med olika geometriers länkmoduler gör att användarna flexibelt kan skapa många olika robotkinematiker. Det ger precisionsoptimerade robotlösningar som matchar den aktuella applikationen. Robotstyrningen är helintegrerad i TwinCAT-styrplattformens omfattande automationsfunktioner, vilket även underlättar hela implementeringsprocessen för maskiners helhetslösningar.

ATRO-länkmodulerna är mekaniskt passiva moduler som används för att anpassa den kinematiska strukturen eller arbetsytan till respektive krav. Bland de senaste tillskotten som visas upp finns en T-formad länkmodul med två knutpunkter samt både L- och S-formade modeller. Under Automatica 2023 var det perfekt tillfälle för att visa en demoapplikation med T-modulbaserad, 2-armad robotkinematik med fyra motormoduler (dvs. leder) i armarna. Den gemensamma huvudaxeln går att använda som permanent rotationsaxel och på så vis rörlig robotbas eftersom ATRO-systemaxlarna från bas till slutverktyg är designade för obegränsad rotation tack vare den interna mediematningen. Så båda armarna simultanstyrs till olika arbetsområden där de kan gripa, sätta ned eller bearbeta arbetsstycken. Konstruktionen sparar inte bara utrymme, utan ger även en snabb och effektiv lösning. Det beror på att roboten slipper axelbegränsningarnas typiska returmatningar där ingen bearbetning sker. Trycklufts- eller effektmatningen till de två griparna är dragen inuti konstruktionen från bashuvudaxeln till de två slutgripdonen via ATRO-modulgränssnitten. De nya L- och S-formade länkmodulerna stöder kinematik med fyra frihetsgrader, vilket t.ex. går att använda för uppgifter som palletering. På en annan mässa visades en av de nya L-formade länkmodulernas specialfunktion: axlarna i robotkonfigurationen är krocksäkert konstruerade så att det går att optimalt utnyttja axlarnas obegränsade rotation. I alla (andra) robotkonfigurationer undviks självkollision med mjukvara.

En annan innovation i Beckhoff-portföljen är implementeringen av modulkontaktbaserade MX-System som robot- och maskinstyrning. En MX-System-konfiguration bestående av effektmatning, industridator, digitala in-/utgångar samt säkerhetsmoduler ger skåpfri ATRO-systemmanövrering. Roboten får den 48 V-matning och EtherCAT-kommunikation som krävs via en enda hybridkabel från den nya MX-System-effektmatningsmodulen med 40 A-utgångsström. Det finns nya MX-System-pneumatikmoduler för pneumatikstyrning. Resultatet är ett komplett, kompakt och skåpfritt robotstyrsystem som går att utöka smidigt för fler automatiseringsuppgifter i en maskin eller cell.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/