LossaFästStäng

25-årig kopplingsplint: en revolutionerande idé fyller år

Den elektroniska kopplingsplinten som grundbyggsten och världsstandard inom automatiseringstekniken

Redan för 25 år sedan hade Beckhoff en idé som revolutionerade den dåvarande automatiseringstekniken: genom kopplingsplinten kombinerade man för första gången den etablerade principen för modulära plintar med fältbusteknologin. Det tillsammans med Wago Kontakttechnik utvecklade slutresultatet, ett modulärt och öppet I/O-system för platssparande, individuella och högflexibla system presenterades på Hannover Mässan 1995.

Som elektronik- och kommunikationsspecialist satsade Beckhoff på en vidareutveckling av det redan existerande blockmodul-konceptet som redan tydligt reducerade kabeldragningen i I/O-system. Men det nya kopplingsplintkonceptet gick ännu ett steg längre: Målet var att ersätta den traditionella plinten med en elektronisk version. Beckhoff tillämpade i denna innovation inte bara sina mångåriga erfarenheter inom automation men i synnerhet de specifika kunskaperna inom fältbusteknologin, kommunikationstekniken, byggnad av apparatskåp samt inom utvecklingen av industriell hård- och mjukvara. Detta födde en helt ny, komplett produktfamilj som inte bara bestod av hård- och mjukvara för K-bus-plintarna, utan en komplett uppsättning av busskopplare, signal och system-plintar. Därmed fanns ett fältbusoberoende modulärt I/O-system tillgängligt.

Efter kopplingsplintarnas introduktion 1995 har denna teknologi snabbt etablerats som global och universell användbar standard inom automation. Det gäller i synnerhet för Beckhoffs systemkoncept: våra 25 år av utvecklings- och tillämpningserfarenhet återspeglas i marknadens bredaste I/O-produktportfölj. Därför används bus- och EtherCAT-kopplingsplintar idag inom ett ytterst brett spektrum av applikationer från klassisk maskinautomation via Ethernet-baserad fastighetsautomationen och även inom processsystem. Del av succén har både varit den löpande vidareutvecklingen och det täta samarbetet med kunderna där många nya produktidéer har sitt ursprung. På så sätt har dagens nästan heltäckande IP-20- och IP-67-I/O-produktportfölj utvecklats steg för steg från den ursprungliga idén av kopplingsplinten.

Products

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/