LossaFästStäng

XTS HMI Control optimerar det intelligenta transportsystemet

Effektiv visualisering av produkttransport med ett enkelt musklick

Det intelligenta transportsystemet XTS från Beckhoff möjliggör dynamisk och individuell transport av produkter. XTS-mover-enheterna som är kollisionsfria och individuellt flyttbara kan positioneras dynamiskt i kundspecifika bangeometrier. För associerad visualisering kan nu en passande HMI-kontroll skapas från en befintlig konfiguration med bara ett musklick.

Den genererade XTS HMI Control är automatiskt kopplad till alla nödvändiga parametrar i kundens tillämpning och kan direkt visa exakta aktuella positioner för samtliga mover-enheter i systemet. Den består av tre nivåer och kan därigenom vid behov enkelt kombineras med fler HMI-kontroller och även med ickeanimerade bilder. På detta sätt kan användaren skapa en mycket realistisk representation av det fullständiga systemet.

XTS HMI Control förenklar dessutom system diagnostiken och, särskilt i komplexa transportsystem, lokalisering av bestämda mover-enheter genom färgmarkeringar. Vidare kan den användas för effektiva simuleringar.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/