LossaFästStäng

Kontinuerlig produktutveckling öppnar för nya teknikområden och optimerar produktionseffektiviteten

Beckhoff Automation ökar sin omsättning med 9,5 % till 679 miljoner Euro

År 2016 gick Beckhoff Automation med en global total vinst på 679 miljoner Euro. Detta motsvarar en ekonomisk tillväxt på 9,5 % i jämförselse med förra året. Bidragande orsaker till denna framgång har varit utvecklingen av nya produkter, den breda marknadsexpansionen likaså som ytterligare förtätning av det globala försäljningsnätverket.

  • global omsättning 2016: 679 miljoner Euro (+9,5 %)
  • globalt antal anställda 3 350
  • kontinuerlig teknikutveckling
  • 3,5 miljoner Euro till utbildningsprogram för nya talanger

„Vi är mycket nöjda med detta affärsresultat. Även om tillväxten uppgick till 22 procent och därmed snarare var måttlig i jämförelse med förra året, är detta ändå ett beaktansvärt resultat med hänsyn till den tydligt lägre tillväxten inom automationsbranschen“, bedömer verkställande direktören Hans Beckhoff. „Lägger man sedan ihop de senaste årens utveckling får man ett enastående resultat på omkring 15 procent.“

År 2016 låg de viktigaste tillväxtområdena framför allt i Europa. Speciellt i de centraleuropeiska länderna som Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien var den genomsnittliga ekonomiska tillväxten särskilt hög. Detta är en glad nyhet för Europa, då tillväxtmarknaden framför allt har ägt rum i Asien de senaste åren. „För 2017 förväntar sig Beckhoff en fortsatt positiv utveckling på alla kontinenter, då det finns mycket bra förutsättningar för en stabil och växande världskonjunktur, trots alla politiska spänningar och konflikter“, kommenterar Hans Beckhoff. Allt som allt kan Beckhoff även för 2017 se fram emot en fortsatt positiv utveckling i Europa.

Beckhoff satsar på fortsatt internationalisering

Beckhoff fortsätter att bygga ut sitt internationella försäljningsnätverk. Tidigare i år övertog företaget den mångåriga återförsäljaren i Nederländerna, så att nu även de nederländska kunderna kan få service direkt av Beckhoff. För närvarande har Beckhoff över 35 dotterbolag. Med egna försäljningskontor och distributörer är Beckhoff representerat i 75 länder världen över, vilket betyder att Beckhoff tillhandahåller sina tjänster och service på de viktigaste marknaderna. „Vi är övertygade om att vi ytterligare kan öka vår ekonomiska omsättning genom fortsatt förtätning av vår globala försäljningsorganisation jämte parallell utveckling av nya teknologier“, säger Hans Beckhoff. Förutsättning är de av Beckhoff utvecklade PC-baserade automationslösningarna som har ett brett användningsområde inom industrin och i alla typer av applikationer. „Med vår teknologiskt mångfacetterade produktportfölj kan vi tillgodose kundernas olika krav och behov med kundanpassade lösningar“, förklarar Hans Beckhoff.

Kontinuerlig produkt- och teknikutveckling

Genom den systematiska utökningen av alla produktserier etablerar sig Beckhoff hela tiden på nya marknader: Företaget kommer att ta ytterligare ett viktigt steg på årets Hannover Messe. För första gången skall Beckhoff introducera nya produkter som har utvecklats speciellt för applikationer inom processindustrin. De nya EtherCAT-modulerna i serien ELX och operatörspanelerna i serien CPX för användning i explosionsfarliga miljöer kännetecknas av modulär design och ytterst kraftigt utförande, vilket uppfyller processindustrins hårde krav på ett optimalt sätt. Hans Beckhoff är optimistisk: „Marknaden för processindustrin anses i allmänhet vara större än den åtskilda marknaden för maskinautomation som hittills har varit Beckhoffs huvudsakliga verksamhetsområde. Därmed utgör våra nya produkter en utmärkt möjlighet för en ytterligare god tillväxt!“

Sedan mer än 30 år är Beckhoff känd för sin extremt kraftfulla PC-baserade styrteknik. Denna teknologiska utveckling driver företaget hela tiden framåt att utveckla nya teknologier. I år kan Beckhoffs ingenjörer stolt presentera världens kanske minsta industri-PC. Med dimensioner på endast 82 x 82 x 40 mm har i den nya industri-PC C6015 integrerats en komplett fyrkärnig centralprocessor som möjliggör applikationer med ytterst kompakta och kraftfulla styrlösningar.

Ännu mer avancerad är effektdensiteten i serien CX2000 som nu har försetts med Xeon mikroprocessorer med upp till 12 processorkärnor och därmed förskjuter effektgränsen för intelligenta applikationer tydligt uppåt. „Flera intelligenta lösningar höjer maskiners effektnivå avsevärt och hjälper till att spara energi och råmaterial. Effektökningen höjer å ena sidan maskiners produktivitet och förbättrar å andra sidan maskiners ekologiska fotavtryck. I det avseendet ger våra ingenjörer alltid ett litet bidrag till att göra vår värld till en bättre plats“, säger Hans Beckhoff med övertygelse.

„Även teman Industrie 4.0 och IoT spelar en spännande roll inom dagens automation, eftersom de möjliggör för användaren att realisera nya effekt- och funktionsprinciper, säger Hans Beckhoff. Med den direkta uppkopplingen av styrsystem mot molnet kan funktioner lagras eller så kan ytterligare molnbaserade tjänster integreras i maskinen. „Därmed får våra kunder möjlighet att använda högst avancerade teknologier baserade på Al (artificiell intelligens) som t ex „Deep learning“. Praktiskt taget kan man därmed realisera lösningar som t ex förebyggande underhåll, vilket hjälper till att höja både tillgänglighet och effektivitet av produktionsanläggningar. Virtuella styrlösningar i molnet kan användas i många olika applikationer, t ex till simulerings- eller analysändamål. Det finns även möjlighet för användning av molnbaserad bildbearbetning eller automatisk taligenkänning i maskinen“, berättar Hans Beckhoff.

Investering i utbildning och studier

Beckhoffs kontinuerliga ekonomiska tillväxt medföljer ett konstant ökat antal anställda. För närvarande har företaget globalt 3 350 anställda, därav arbetar nästan 2 300 i Tyskland med 2 100 medarbetare på huvudkontoret i Verl. Över 1 100 av de anställda är utbildade ingenjörer som visar att företaget alltid rekryterar högkvalificerade specialister. Med totalt sju yrkesutbildningar och två praktikorienterade utbildningslinjer stärker Beckhoff sin kompetens som teknologiskt orienterad utbildningsspecialist och fungerar samtidigt som „utbildningsmotor“ vid företagets huvudsäte i Verl: För närvarande finns 100 lärlingar och 90 studenter på företaget.

Enligt verkställande direktören Hans Beckhoff investerar företaget omkring 3,5 miljoner Euro varje år i utbildningen av unga framstående medarbetare. Det praktikorienterade utbildningskonceptet har visat sig mycket framgångsrikt och kommer därför att utökas ytterligare: Från höstterminen 2017 skall de befintliga bachelorutbildningarna i mekatronik/automation samt teknik och ekonomi även kompletteras med yrkesorienterade masterprogram på studieorten Gütersloh. „Vårt mål är att teknologiskt utbildade unga professionella yrkespersoner skall stanna kvar i regionen“, berättar Hans Beckhoff.

Investeringar i expansionen av produktionen

För att produktionskapaciteten skall kunna hålla takt med den ökande ekonomiska tillväxten hos Beckhoff skall företagets säte i Verl byggas ut med ca. 30 000 m2 nya produktions- och monteringsytor: Tillverkningen av industridatorer sker redan idag på en yta på cirka 10 000 m2. I mitten av året kommer även produktionen av I/O-moduler att flytta in i en stor produktionshall på 10 000 m2. Även tillverkningen av krets- och moderkort kommer att byggas ut och får en tillbyggnad på 10 000 m2.

Inom affärsområdet drivteknik bygger Beckhoff en egen mekanisk produktionshall för tillverkning av servomotorer på verksamhetsorten i Marktheidenfeld. Första spadtaget för nya produktionshallen på 3 500 m2 har redan ägt rum.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/