LossaFästStäng

eXtended Transport System i rostfritt stål för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin

XTS transportsystem i „hygienisk design“ för kompakta, högflexibla motion-lösningar med optimal rengöring

XTS Hygienic är en ny version av det linjära transportsystemet eXtended Transport System från Beckhoff i rostfritt stål utförande som öppnar ett brett spektrum av nya applikationer, i synnerhet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt allmänt för framställning resp. tappning av vätskor. I hög kapplingsklass IP 69K, med bra beständighet mot kemikalier och utan dolda hörn, kanter eller urtag tillhandahåller denna version i „hygienisk design“ en särskilt stor innovationspotential för dessa industrier: Fördelarna av standardutförandet som kombinerar högflexibel motion-lösning med enkel rengöring ger möjlighet för processoptimering och maximal produktionseffektivitet även vid höga hygienkrav.

XTS ersätter mekaniska funktioner med mjukvarufunktioner och ger därmed större konstruktionsfrihet vid utformning av helt nya maskinkoncept. Det nya utförandet i hygienisk design kan med fördel användas i krävande miljöer som exempelvis vid produkthantering inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikindustrin eller vid tillverkning av färger och lacker.

Fördelar för maskinkonstruktörer och slutanvändare

Genom en tydlig minskning av mekanisk utrustning blir maskinens konstruktion mer kompakt och mycket lättare samt att kablaget reduceras betydligt. I jämförelse med konventionella lösningar är systemen därutöver mycket mer flexibla i sin användning och tillverkningsprocesserna snabbare, vilket innebär att det krävs färre underhållsarbeten. Maskinskonstruktören kan därmed tillhandahålla mindre, kraftfullare och effektivare system och slutanvändaren kan motsvarande dra nytta av platsbesparande applikationer, högre produktivitet och snabbare produktbyten.

Dessa fördelar visar sig framför allt tydligt i den hygieniska designen, eftersom det är den enkla rengöringen som har här högsta prioritet. Med XTS Hygienic, som är så mycket enklare att rengöra i jämförelse med mer komplexa mekaniska system, kan både rutinmässiga rengöringsarbeten och sådana som står i samband med produktbyten utföras mycket snabbare, då de redan ingår i XTS som standard. Ännu flera fördelar: Hittills var det omöjligt att integrera mekaniska lösningar i många applikationer på grund av höga rengöringskrav – först XTS Hygienic gör det nu möjligt att realisera sådana automationsprocesser.

Utvecklat i nära samarbete med EHEDG

XTS Hygienic har utvecklats i nära samarbete med European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Därmed uppfylls alla krav för certifiering enligt EL Class I AUX. Till de viktigaste egenskaperna av denna version i rostfritt stål räknas den höga kapslingsklassen IP 69K som garanterar högsta möjliga skydd mot damm och vatten. Vidare tillkommer dess mycket goda beständighet mot kemikalier som gör att ytorna tål ytaktiva ämnen, syra och alkaliska rengöringsmedel, olika alkoholer och desinfektionsmedel samt även väteperoxid.

De mekaniska komponenterna som ingår i XTS har tillverkats av rostfritt stål V4A. Tätningar och skyddstäckningar består av mycket slitstarka plastmaterial. Dessutom skyddas alla fogar mellan de olika komponenterna med hjälp av en högkvalitativ, permanent elastisk tätning mot intrång av smuts och vätska. Efter installationen bildar XTS-komponenterna tillsammans med maskinen en plan och jämn yta som är lätt tillgänglig från alla håll för enkel rengöring. För de så kallade mover gäller samma egenskaper: Avståndet mellan mover och rullar är så pass stort att mellanrummet kan t ex rengöras med ett finger. Rullarna till mover har tätats på sådant sätt att intrång av smuts och läckage av smörjfett från lagren helt förhindras.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/