LossaFästStäng

Bildbehandling i realtid för PLC-programmerare

TwinCAT Vision för sömlös integration av bildbehandlingsprogram i automationsteknologin

Med TwinCAT Vision integrerar Beckhoff omfattande bildbehandlingsfunktioner i sin PC baserade plattform. Därmed ingår i TwinCAT alla maskinfunktioner så som PLC, motion, robotik, avancerad mätteknik, IoT, HMI och nu även Vision i en och samma öppna plattform. Separata och för det mesta externt utvecklade visualiseringslösningar behövs inte längre. Detta öppnar dessutom möjligheter för en stor innovationspotential inom maskinteknik, t ex genom synkronisering med andra automationsuppgifter i realtid eller stöd för avancerade track-and-trace lösningar.

Bildbehandling spelar en avgörande roll för ökad kvalitet och får en allt större betydelse inom maskinteknik. Detta gäller i synnerhet för Industrie-4.0-användningar, kvalitetsoptimering och track-and-trace applikationer. TwinCAT Vision tillhandahåller alla erforderliga bildbehandlingsfunktioner som PLC-funktionsblock på en enhetlig och öppen plattform. För detta har ett bildbehandlingsbibliotek utvecklats som man direkt får åtkomst till i TwinCAT-PLC. Funktionerna kan då köras i realtid i TwinCAT runtime. Denna integration underlättar hanteringen av systemet avsevärt, så att Vision-applikationerna nu kan realiseras av PLC-programmeraren själv.

Via ett standardiserat kameragränssnitt kan nästan ett obegränsat antal GigE-Vision kameror – även flera parallellt – enkelt integreras och konfigureras i TwinCAT utvecklings-miljön. Kalibrering av respektive kamera sker direkt i utvecklings-miljön, men som alternativ även under pågående körning av programmet. TwinCAT Vision ger också möjlighet för programmering av bildbehandlingslogiken, utan att det behövs något eget verktyg eller speciellt programmeringsspråk på grund av att Vision-applikationen skapas komplett i PLC med hjälp av PLC-programmeringsspråk.

Med separata visualiseringslösningar kan reglering av kommunikationen mellan bildbehandling och styrning vara komplicerad och tidskrävande. Dessutom kan externa faktorer, som t ex operativsystemet, påverka tiden för bildbehandling och dataöverföring. Med TwinCAT Vision elimineras inte bara detta kommunikationsproblem, utan bildbehandlings- och styrkomponenterna kan även direkt kommunicera med varandra. Eftersom bildbehandlingen körs på samma realtidsnivå som PLC uppstår kortare responstider, vilket i slutändan resulterar i snabbare och effektivare maskiner.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/