LossaFästStäng

Nya Beckhoff EL3783 högupplöst översamplings-terminal för energi övervakning av växelspänning upp till 690 V

Nätanalys med hög precision i EtherCAT Terminal-systemet

Vanlig automatisering och energimätnings teknologi närmar sig varandra i allt högre grad. I och med integreringen av den nya översamplingsterminalen Beckhoff EL3783 för energi övervakning i standard styrsystem, blir högupplöst nätanalys i energi matande system möjlig. Viktigast av allt, 3-fas växel-spänningssystem på upp till 690 V kan analyseras samtidigt på sex kanaler med 20 k samplingar/s direkt till PLC.

För var och en av de tre faserna samplar EL3783 EtherCAT Terminalen från Beckhoff spänning på upp till 400/690 Vrms och ström på upp till 1 eller 5 Arms som momentana värden med 16 bitars upplösning. De sex terminalkanalerna utvärderas simultant baserat på EtherCAT-översamplingsprincipen med en lokal upplösning på 50 µs, dvs. mycket snabbare än cykeltiden för styrsystemet. Med EtherCAT:s distribuerade klockfunktion går det även att mäta synkront (<< 1 µs) med andra EtherCAT-enheter i system av i princip alla storlekar och till exempel noggrant avläsa propagerande nätfel.

Omfattande data med relevant information finns i styrsystemet om till exempel det faktiska effektivvärdet och prestandaberäkningar eller komplexa användarspecifika algoritmer används för att analysera spänningen och strömkurvorna. EL3783 EtherCAT Terminal uppnår dessutom 650 % av det nominella 1-amperes mätningsintervallet genom automatisk växling av strömintervall, vilket ger en hög noggrannhet med ett maximalt mätningsfel på 0,2 % (av hela skalvärdet).

Tillsammans med TF3650, TwinCAT 3 Power Monitoring-biblioteket, utgör EL3783 Terminal ett högdynamiskt mätningssystem för detaljerade nätverksanalyser som kan integreras sömlöst i standardiserad pc-baserad styrteknik. På så sätt kan till exempel kraven på stödåtgärder för nätverk i händelse av spänningsfall (LVRT) identifieras eller harmonianalys användas för att implementera tillståndsövervakning utan extra kostnader för accelerationssensorer.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/