LossaFästStäng

TwinCAT 3 Building Automation: Senaste generationen inom fastighetsstyrning

Till Light + Building 2018, som genomfördes i Frankfurt am Main, presenterar Beckhoff sin senaste mjukvarugeneration för fastighetsautomation: TwinCAT 3 Building Automation möjliggör sammankoppling med TwinCAT-3-modulerna för HMI, IoT, Analytics och Scope och kopplar på så sätt samman alla de för fastighetsautomationen viktiga funktionerna i ett verktyg. För utveckling och styrning av alla enheter på en plattform skapas på så sätt många utvidgade möjligheter som den enkla IoT-kommunikationen, molnbaserad fastighetsdataanalys och snabbt skapande av anpassade operatörsgränssnitt.

Med TwinCAT 3 Building Automation kan användare nyttja automatiseringsplattformen TwinCAT 3:s många fördelar även för fastighetsstyrning: full Visual-Studio®-integration, integrerad utvecklingsmiljö, åtta programmeringsspråk med interagerande moduler i en runtime, enkel återanvändning av källkoden samt skalbarhet till olika styrsystem. Sammankopplingen av TwinCAT 3 Building Automation med TwinCAT 3:s olika mjukvarumoduler ger systemintegratörer en komplett ”verktygslåda” som täcker alla funktioner och enheter inom fastighetsautomation och höjer på så sätt kvalitén och minimerar utvecklingstiden.

Med TwinCAT HMI kan användare snabbt skapa anpassade användargränssnitt och dra nytta av den intuitiva navigeringen. Med TwinCAT IoT kan en molnuppkoppling enkelt realiseras utifrån styrningen för att till exempel flytta fastighetsautomationens beståndsdelar ut till molnet eller nyttja molntjänster. Analysen av molnbaserade fastighetsuppgifter har via TwinCAT Analytics integrerats direkt in i styrningen. Det ger maximal transparens, förenklat behovsprovat underhåll och ökat skydd mot avbrott. Som styrningsintegrerat ”Big Data”-oscilloskop ger TwinCAT Scope en tydlig visualisering av stora datamängder och ökar transparensen genom snabb jämförelse och utvärdering av uppmätta värden.

Products

Industries

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/