LossaFästStäng

Ökning av produktionskapacitet och globaldistributionsnätet

Beckhoff Automation ökar omsättningen med 19 % till 810 mio Euro

Under 2017 gick Beckhoff Automation med en global total vinst på 810 miljoner Euro. Detta motsvarar en tillväxt på 19 % i jämförselse med förra året. Bidragande orsaker till denna succé är introduktionen av nya produkter, utbyggnaden av försäljningsnätet, ökningen av produktionskapaciteten och naturligtvis tillväxten hos Beckhoffs kunder.

  • Global omsättning 2017: 810 mio Euro (+19 %)
  • 3.900 anställda över hela världen (+16 %)

”2017 var ett mycket framgångsrikt år för vårt företag. Vi är glada över att vi kunde registrera tillväxt på alla geografiska områden”, konstaterar VD Hans Beckhoff. ”Under 2017 hade vi en stabil världskonjunktur som gav positiva utvecklingar i alla branscher, från allmän maskinteknik till fastighetsautomatisering.”År 2017 växte den asiatiska regionen och stilla-havs-området starkast men även Tyskland och speciellt resten av Europa har slagit in på en bra ökande utveckling.

Expansion av produktionskapaciteten

”För att kunna hålla takt med tillväxten som förväntas under 2018 har vi utökat vår produktionskapacitet. Till exempel har våra kapaciteter inom primärproduktionen - kretskortmonterig - ökat med mer än 70 %”, förklarar Hans Beckhoff. Sekundärproduktionen - d.v.s. slutmonteringen - har också ökats för alla produktgrupper. I/O-produktionsaveldningen flyttades till en 10.000 m2 stor byggnad, en dubblering av den tidigare produktionsytan. I slutet av 2018 kommer ytterligare 40.000 m2 att vara tillgängliga. Med en total produktionsyta på 140.000 m2 är Beckhoff väl förberedd för den förväntade tillväxten. För att stödja denna utveckling investerar Beckhoff cirka 50 miljoner euro i byggnader och utrustning under 2018. Dessutom investerar Beckhoff ytterligare 60 miljoner euro i utvecklingen av nya produkter varje år.

Inom affärsområdet drivningsteknik har Beckhoff utökat produktionsutrymmen för servomotorer. Resultatet är ytterligare 2.500 m2 produktionsyta och 1.000 m2 för kontor. Hans Beckhoff förklarar: ”Genom att producera motoraxlar och höljen till våra servomotorer kunde vi öka vår produktionskapacitet. Detta steg gör att vi snabbt kan svara på den stigande efterfrågan samtidigt som vi höjer våra egna kvalitetsstandarder. Dessutom blir anapassning av kunders individuella behov samt prototyper och innovationsprojekter enklare och snabbare.”

Närhet till kunden som en avgörande framgångsfaktor

Enligt Hans Beckhoff är närheten till kunderna en av de avgörande faktorerna som möjliggör samarbetet för att utveckla optimala lösningar. ”Vi vill finnas på plats, så nära som möjligt. I Tyskland har till exempel nåtts täckningen som vi eftersträvade genom att öppna tre nya regionala kontor i Erfurt, Fulda och Mannheim i år” berättar Hans Beckhoff.

Förutom sina 22 försäljningskontor över hela Tyskland fortsätter Beckhoff att utöka sitt globala försäljningsnätverk med ett nytt dotterbolag i Taiwan och ett nytt representationskontor i Estland. Ett annat dotterbolag i Mexiko är under uppbyggnad. För närvarande har Beckhoff dotterbolag eller representationskontor i 37 länder. Med egna försäljningsbolag och distributörer är företaget representerat i 75 länder runt om i världen.

Antalet anställda ökade med 16 % till 3.900 jämfört med föregående år. Omkring 2.900 av dessa arbetar i Tyskland och 2.600 arbetar vid bolagets huvudkontor i Verl, 1.400 anställda är kvalificerade ingenjörer.

Universella produkter och teknik

Beckhoff erbjuder omfattande lösningar i olika prestandanivå för alla områden inom automation. Styr- och drivtekniken från Beckhoff är mycket skalbara och kan anpassas till olika tillämpningar. Enligt Hans Beckhoff är en stort fördel ”att vår automationsmjukvara TwinCAT kombinerar alla nödvänliga funktioner som t.ex. PLC, motion, robotik, mätteknik, scientific automation, vision, kommunikation, IoT-funktioner och HMI i ett enda mjukvarupaket. Detta ger en hög grad av funktionalitet och möjliggör för kunden att använda avancerad teknik samt sänka kostnader", säger Hans Beckhoff. Med TwinCAT Vision integrerar Beckhoff omfattande bildbehandlingsfunktioner i sin PC baserade plattform och ger nya värdefulla möjligheter till många användare.

Fortsatt positiv utveckling under 2018

”Året 2018 började bra. Under det första kvartalet kunde vi registrera en klar tvåsiffrig tillväxt” säger Hans Beckhoff som också är optimistisk på framtiden: ”Tillväxten under 2018 kommer kanske att bli lite mer måttlig men troligen fortsätta på en hög nivå. Vi anser att vi både i teknologi och distribution är väl förberedda.”

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/