LossaFästStäng

Beckhoff Automation AB rekryterar en Administration & Marketing Assistant

Cecilia Mårtensson tillträdde rollen som Administration & Marketing Assistant i september, och står nu inför att axla uppgifter inom ekonomi, administration, marknadsföring och ledningsstöd. Cecilia har genom sin karriär arbetat med stor bredd i sina tjänster, och har en bakgrund som anställd i tyska koncerner.

  • Jag har arbetat inom elektronikindustri och logistik tidigare, och jobbade under en traineetjänst i Tyskland från år 2004 till 2006. Det var lärorikt, och jag gillar den höga tekniska kvalitet som tyska bolag håller. Jag är stolt över att numera kunna representera den ingenjörsteknik som Beckhoff Automation levererar, säger Cecilia.

Hon kan tala tyska och danska flytande, och ser det som en möjlighet till god intern kommunikation med huvudkontoret Verl i Tyskland och på plats i Malmö när support behövs. Cecilias uppväxt i en småföretagarefamilj har präglat henne med service i fokus, och hon ser fram emot att få ta tag i saker, effektivisera och lyfta organisationtnen där behov finns.

  • Att vara en del av ett företag som är i framkanten är berikande, och det driver industrin framåt. Beckhoff Automation Sverige lyfter personalens idéer, och man får utveckla egna arbetssätt och blir sedd trots att vi är ett stort bolag, avslutar Cecilia Mårtensson.

Om Beckhoff Automation

Beckhoff Automation levererar öppna automationsprodukter baserade på beprövad teknik som gör att kunder kan implementera dem i avancerade system snabbare och till en lägre totalkostnad än traditionella PLC och MotionControl-system. Produkterna kan användas separat eller tillsammans i ”sömlösa” system för alla typer av applikationer. Beckhoffs ”New Automation Technology”-filosofin står för universella och öppna styr- och automationslösningar. De används i hela världen, i en rad olika applikation från CNC-maskiner till intelligent fastighetsautomation. Beckhoff kan idag ge sina kunder ett fullt utbud av produkter inom både hårdvaru- eller mjukvarubaserade styrsystem. Beckhoff har ett tätt försäljningsnätverk av dotterbolag och distributörer över hela världen. Det svenska dotterbolaget, Beckhoff Automation AB har sitt huvudkontor i Malmö.

Läs mer på www.beckhoff.se

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/