LossaFästStäng

Minskade kostnader för hårdvara och utveckling tack vare en ny generation av säkerhetsstyrningar

TwinSAFE: Systematiskt modularisering, skalning och distribution av säkerhetsapplikationer

Den nya generationen säkerhetsstyrningar från Beckhoff fokuserar på ökad modularitet och skalbarhet och möjliggör därmed optimal anpassning till de specifika säkerhetskraven hos individuella maskinkoncept. Intelligensen i hela säkerhetsapplikationen kan distribueras över flera TwinSAFE Logic-kompatibla I/O-moduler så att en ännu effektivare och flexiblare modularisering och anpassning till befintliga systemkrav är möjlig.

Med de nya säkerhetsstyrningarna som baseras på TwinSAFE Logic EL6910 kan TwinSAFE-systemet nu anpassas specifikt till de individuella kraven i ett maskinkoncept samt till ett bredare spektrum av säkerhetsapplikationer. Det omfattar följande I/O-komponenter:

  • TwinSAFE-EtherCAT-plint EL1918: digital plint med åtta säkra ingångar
  • TwinSAFE-EtherCAT-plint EL2911: säker potentialinmatning med fyra säkra ingångar och en säker utgång
  • TwinSAFE-EtherCAT-box EP1957-0022: IP67-skyddad digital kombimodul med åtta säkra ingångar och fyra säkra utgångar

Utökade möjligheter vid distribuerade säkerhetsapplikationer

Precis som de redan tillgängliga TwinSAFE Logic-kompatibla I/O- och Motion-produkterna kan de tre nya I/O-komponenterna användas som styrning och exekvering av kundspecifika säkerhetsprojekt. En särskild egenskap är deras kommunikationsförmåga. Precis som en dedicerad säkerhetsstyrning kan det säkerhetsprojekt som ska exekveras på
I/O-komponenterna upprätta direkta kommunikationsförbindelser med andra säkerhetsrelevanta enheter ochrbearbeta dessa data. Detta möjliggör vid behov en finmaskig modularisering av maskinen med en distribuerad säkerhetsapplikation. Om en central säkerhetslösning finns i detta användningsscenario måste den bara bearbeta de redan ackumulerade uppgifterna.

TwinSAFE-systemets konsekventa modularitet vad gäller hård- och mjukvara underlättar en tillämpningsspecifik implementering även i komplexa säkerhetsapplikationer. Kombinationen av I/O- och TwinSAFE-styrningsfunktionalitet i en I/O-komponent förenklar distributionen av säkerhetsuppgifter till individuella maskinmoduler och minskar dessutom hårdvarukostnaderna. Tekniskt sett sörjer anpassningsfunktionen för ett bekvämt och snabbt arbete samt för ett minskat valideringsarbete – och därmed för minskade utvecklingskostnader.

Bättre effektivitet genom anpassning

I TwinCAT kan säkerhetsprojekt utformas modulärt som vanligt. Genom den nya anpassningsfunktionen är det nu möjligt att för var och en av dessa grupper konfigurera de olika driftlägena ”möjlig att avaktivera temporärt”, ”möjlig att avaktivera permanent” samt ”möjlig att passivera”. Med motsvarande konfiguration av ersättningsvärden för gränssnitten mellan grupperna kan på detta sätta mycket komplexa modulära och skalbara arkitekturer skapas vilket leder till minskade utvecklingskostnader. Ett enda säkerhetsprojekt kan exempelvis användas för en hel serie maskiner i det att man vid behov avaktiverar grupper som inte behövs.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
news@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/