ปลดการซ่อมแซมปิด

Headquarters Germany

ที่อยู่ และ การติดต่อ

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

เส้นทางโดยสังเขป (โดยแผนที่ Google)
Map of location as PDF

Overview of sales offices in Germany

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม

Sales
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.de
Training Verl
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Eiserstraße 9
33415 Verl
Germany
+49 5246 963-5000
training@beckhoff.com
Technical Support
+49 5246 963-157
support@beckhoff.com
Service
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Stahlstraße 31
33415 Verl
Germany
+49 5246 963-460
service@beckhoff.com