ปลดการซ่อมแซมปิด

Sales office Hangzhou, China

ที่อยู่ และ การติดต่อ

Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1007, Building A, China Resources Building
No. 1366, Qianjiang Road, Jianggan District
Hangzhou, 310016
China

+86 571 8765 2786
+86 571 8765 2785
hangzhou@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม

Headquarters China
Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
Building No. 4, Shibei Zhihui Park
No. 9-10, Lane 299, Wenshui Road, Jing’an District
Shanghai, 200072
China
+86 400 820 7388
+86 21 6631 2666
+86 21 6631 5696
info@beckhoff.com.cn
Sales
+86 21 6631 2666
+86 21 6631 5696
sales@beckhoff.com.cn
Technical Support
+86 21 5677 4765
+86 21 6631 5696
support@beckhoff.com.cn
Service
Jing’an District
Lane 171, Jiangchang San Road
Shanghai, 200072
China
+86 21 6250 7207-862
service@beckhoff.com.cn
Training
+86 21 5677 4765
+86 21 6631 5696
support@beckhoff.com.cn