ปลดการซ่อมแซมปิด

Headquarters Republic of Korea

ที่อยู่ และ การติดต่อ

Beckhoff Automation Co., Ltd.

12F DaeRyung Technotown III
115 Gasan Digital2Ro
Geumcheon, Seoul 08505
Republic of Korea

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/kr

เส้นทางโดยสังเขป (โดยแผนที่ Google)

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม