ปลดการซ่อมแซมปิด

Headquarters New Zealand

ที่อยู่ และ การติดต่อ

Beckhoff Automation Limited

Unit F3, 4 Orbit Drive
Albany 0632
New Zealand

+64 9 281 2736
info@beckhoff.co.nz
www.beckhoff.co.nz

เส้นทางโดยสังเขป (โดยแผนที่ Google)

Particularities