Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Process Platform 2021

PC-based control: open automation, explosion protection and IoT in one system

5 livestreams, 5 main topics: from June 14 to 18, 2021, our industry and product specialists will present solutions and concepts for an integrated automation system in various applications and markets of the process industry and in hazardous areas. We will present exciting applications in highly interesting fields of application and dive with you into relevant special topics of the process industry.

All you need to participate in the Process Platform 2021 free of charge is a myBeckhoff account.

Nếu bạn đã đăng ký với myBeckhoff, vui lòng đăng nhập đây trước để chúng tôi có thể điền trước dữ liệu cá nhân của bạn vào biểu mẫu. Bạn chưa có tài khoản myBeckhoff? Sau đó, vui lòng đăng ký bất kỳ lúc nào đây.

Thông tin các nhân
Your online participation to the event will be logged automatically for the purpose of carrying out the event.