Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com.vn

Headquarters Israel

Địa chỉ và liên hệ

Beckhoff Automation Ltd.
Beit Golan
Golan St. (corner of Tavor St.)
Airport City 7019900
Israel
+972 3 7764445
+972 3 7764443
info@beckhoff.co.il

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung