Tách raSửaĐóng

Sales office Regensburg, Germany

Địa chỉ và liên hệ

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Prüfeninger Schlossstraße 2
93051 Regensburg
Germany

+49 941 2804078-0
regensburg@beckhoff.de
www.beckhoff.de

Lộ trình (bản đồ Google)

Overview of sales offices in Germany

Thêm thông tin liên hệ

Subsidiary Nuremberg
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Ostendstraße 196
90482 Nuremberg
Germany
+49 911 54056-0
nuernberg@beckhoff.de
Headquarters Germany
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany
+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
Technical Support
+49 5246 963-157
support@beckhoff.com
Service
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Stahlstraße 31
33415 Verl
Germany
+49 5246 963-460
service@beckhoff.com
Sales
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.de
Training Verl
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Eiserstraße 9
33415 Verl
Germany
+49 5246 963-5000
training@beckhoff.com