Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Headquarters Malaysia

Địa chỉ và liên hệ

Headquarters Malaysia
Beckhoff Automation Sdn. Bhd.
Lot 7, Lorong Teknologi A, Jalan Teknologi, Taman Perindustrian Sains Selangor
Petaling Jaya 47810
Malaysia
+60 3 6151-3088
info@beckhoff.com.my

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung