Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com.vn

Sales office Cape Town, South Africa

Địa chỉ và liên hệ

Beckhoff Automation (Pty) Ltd
Unit 2, Time Business Park
39 Blaauwberg Road
Blaauwberg
Cape Town
Western Cape
7441
South Africa
+27 11 795 2898
info@beckhoff.co.za

Lộ trình (bản đồ Google)
đang tải nội dung