Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Representative office Vietnam

Địa chỉ và liên hệ

Representative office Vietnam
#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn

Lộ trình (bản đồ Google)
Xem chi tiết
Hỗ trợ kỹ thuật
+84 28 7300-2439
support@beckhoff.com.vn
Dịch vụ
#05-07/08 Nordic European Centre
3 International Business Park
Singapore 609927
Singapore
+65 6697 6224
service@beckhoff.com.sg
đang tải nội dung