Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Apr 16, 2015

Beckhoff Trade Show TV: Day 4 from Hannover Messe 2015. Topics: Extension of the XTS linear transport system, EtherCAT plug-in modules for series applications, Hannover Messe from an international perspective.