Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Dec 4, 2015

SPS IPC Drives 2015 | Day 2

Beckhoff Trade Show TV: Day 2 from SPS IPC Drives 2015. Topics: Global business development, TwinCAT IoT and TwinCAT Analytics for Industry 4.0, IPC portfolio extended by new compact device class.