Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Apr 3, 2019

Hannover Messe 2019:

Hannover Messe 2019: Beckhoff Trade Show TV, day 2

Day 2 | Ultimate I/O performance with EtherCAT G, new developments for IP 67 I/Os and process technology, TwinCAT Scope with OPC UA