Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK7825-AS00-Axxx | B40, ECP cable, PUR, 5 G 16.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 2 (400 V AC)

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

B40, square flange, straight, short, female+male, pins 4+PE+4, EtherCAT-coded – RJ45 + 5 x open end, 8-pin

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use