Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

ZK7B25-AS00-0xxx | B40, ECP cable, PUR, 5 G 16.0 mm² + (1 x 4 x AWG22), drag chain suitable, key 3 (user-defined voltage)

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

Hybrid connector series: Cabling options and application examples

EtherCAT P cable, ECP, PUR, drag-chain suitable, B40, flange, straight, short, female+ female, pins 5+4, square flange, P-coded – 1 x M8, plug, straight | 1 x open end

Product status:

Regular delivery

Product information

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2023 - Terms of Use