Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

MKxxxx | Coupler modules

MKxxxx | Coupler modules

MKxxxx | Coupler modules

Type
EtherCAT PROFINET RT EtherNet/IP
Protocol
Coupler module MK1100-0002-1111 New
100 Mbit/s
MK9300-0002-1212 New
100 Mbit/s
MK9500-0002-1212 New
100 Mbit/s