EemaldaKinnitaSulge

Kaubamärgid

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® ja XPlanar® on Beckhoff Automation GmbH poolt registreeritud ja litsentsitud kaubamärgid. Muud selles väljaandes kasutatud tähised võivad olla kaubamärgid, mille kasutamine kolmandate isikute poolt oma eesmärkidel võib rikkuda omanike õigusi.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG