הפרדהתיקוןסגירה

סימנים מסחריים

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS®, XPlanar® הם סימנים מסחריים רשומים של Beckhoff Automation GmbH. כל הכינויים המשמשים בפרסום זה עשויים להיות סימנים מסחריים, ושימוש בהם על ידי צדדים שלישיים למטרות שלהם עלול להפר את זכויות הבעלים.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG