הפרדהתיקוןסגירה

תנאי שימוש

הבהרה לגבי דפי האינטרנט של Beckhoff

המידע המופיע באתר האינטרנט כולל רק תיאורים כלליים ובהם גם נתונים לגבי ביצועים, אשר במקרי שימוש מעשיים לא תמיד יעמדו בקנה אחד עם הרשום, ובאמצעות פיתוח נוסף של המוצר, הם עשויים להשתנות. הביצועים המבוקשים מחייבים רק כאשר הם מוסכמים במפורש בחוזה חתום..

הערות לגבי מסמכי התיעוד של Beckhoff

מסמכי התיעוד נוסחו בקפדנות. עם זאת, המוצרים המתוארים עוברים פיתוח מתמיד. מסיבה זו, לא בכל מקרה המסמכים נבדקים כדי לעמוד בהתאמה מלאה לנתוני הביצועים המתועדים, להתקנים או לחלופין למאפיינים המפורטים. במקרה שהם מכילים טעות עריכה או טעות טכנית, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בכל זמן בלי להודיע על כך מראש. לתלונות על שינויים שבוצעו במוצרים לאחר שסופקו בנוגע להצהרות, למידע, לאיורים ולתיאורים שמופיעים במסמכים אלו, לא יהיה כל תוקף.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG