LosmakenBevestigenSluiten

Gebruiksvoorwaarden

Informatie over de Beckhoff-webpagina's

De informatie op de webpagina's bevat slechts algemene beschrijvingen of prestatiekenmerken die bij concrete applicaties niet altijd van toepassing zijn zoals beschreven of die kunnen veranderen als gevolg van de gebruikelijke productontwikkeling. De gewenste prestatiekenmerken zijn alleen bindend als deze bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk werden overeengekomen.

Informatie over de documentatie van Beckhoff

De documentatie is zorgvuldig opgesteld. De beschreven producten worden echter voortdurend verder ontwikkeld. Daarom wordt de documentatie niet altijd volledig gecontroleerd op overeenstemming met de beschreven prestatiegegevens, normen of andere kenmerken. Indien de documentatie technische of redactionele fouten bevat, behouden wij ons het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Op basis van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze documentatie kan geen aanspraak worden gemaakt op wijziging van reeds geleverde producten.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG