FrigørFastgørLuk

Brugsbetingelser

Information om Beckhoffs hjemmesider

Oplysningerne på hjemmesiderne indeholder udelukkende generelle beskrivelser eller specifikationer, som i den konkrete anvendelsessituation ikke altid svarer nøjagtigt til de faktiske forhold, eller som kan ændre sig i takt med den videre udvikling af produkterne. De ønskede ydelsesspecifikationer er kun bindende, såfremt det udtrykkeligt er blevet aftalt ved aftalens indgåelse.

Information om Beckhoffs dokumentation

Dokumentationen er udarbejdet omhyggeligt. De beskrevne produkter videreudvikles dog fortsat. Imidlertid er dokumentationen ikke i alle tilfælde blevet efterprøvet fuldstændigt med hensyn til overensstemmelse med de angivne specifikationer, standarder eller øvrige egenskaber. Skulle dokumentationen indeholde tekniske eller redaktionelle fejl, forbeholder vi os retten til at foretage ændringer, når som helst og uden varsel. Data, illustrationer og beskrivelser i vores dokumentation kan ikke alene ligge til grund for fremsættelse af krav om ændringer af allerede leverede produkter.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG