AyırSabitleKapat

Kullanım Koşulları

Beckhoff Web Sayfaları Hakkında Bilgiler

Bu web sayfalarındaki bilgiler, yalnızca somut uygulama durumunda her zaman açıklanan şekle uymayan veya ürünlerin geliştirilmesiyle değişebilecek genel açıklamalar ve performans özellikleri içermektedir. Gerekli performans özellikleri, yalnızca bir sözleşmenin tamamlanması üzerine açıkça kabul edilirse bağlayıcıdır.

Beckhoff Belgeleri Hakkında Bilgiler

Belgeler özenle hazırlanmıştır. Bununla birlikte, açıklanan ürünler sürekli geliştirme aşamasındadır. Bu nedenle, dokümantasyonlardaki performans verileri, standartlar veya diğer özelliklerin tutarlılığı her durumda kontrol edilemez. Teknik veya yazım hataları içermeleri durumunda, herhangi bir zamanda ve uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu belgelerdeki verilere, şemalara ve açıklamalara dayanılarak halihazırda tedarik edilmiş olan ürünlerin modifikasyonu için hiçbir talepte bulunulamaz.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG