ปลดการซ่อมแซมปิด

สำนักงานผู้แทนประเทศไทย

The Pretium Bang Na, Unit 91/8
Moo.15 Bang Na-Trat Frontage Road
Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, ประเทศไทย

+66 2117 4900
sales@beckhoff.co.th
www.beckhoff.com/th-th/

เงื่อนไขการใช้บริการ

หมายเหตุเว็บไซต์ของ Beckhoff

ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าเว็บเป็นเพียงคำอธิบายทั่วไป หรือลักษณะการทำงานที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้กับแอพพลิเคชั่นเฉพาะหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการพัฒนาอุปกรณ์ในขั้นต่อไป ลักษณะการปฏิบัติงานที่จำเพาะจะมีผลผูกพันก็ต่อเมื่อมีการตกลงกันอย่างชัดเจนเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา

หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร ของ Beckhoff

เอกสารต่างๆนั้น ถูกจัดเตรียมโดยผ่านการพิจารณาอย่างละเอียด อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่อธิบายนั้นอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เอกสารจึงไม่ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลประสิทธิภาพมาตรฐานหรือลักษณะอื่น ๆ ในทุกกรณี ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือด้านบรรณาธิการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ห้ามมิให้มีการอ้างสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้จัดจำหน่ายไปแล้วบนพื้นฐานของข้อมูลแผนภาพและคำอธิบายในเอกสารเหล่านี้

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG