Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Điều khoản sử dụng

Các lưu ý trên trang web của Beckhoff

Các thông tin được cung cấp trên trang web chỉ chứa các mô tả chung hoặc các đặc tính hoạt động có thể không nhất thiết áp dụng cho các ứng dụng cụ thể hoặc có thể thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm tiếp theo. Các yêu cầu về đặc điểm của hiệu suất chỉ ràng buộc nếu được thỏa thuận rõ ràng trong việc hoàn thành hợp đồng .

Các lưu ý trong tài liệu của Beckhoff

Các tài liệu đã được chuẩn bị cẩn thận. Tuy nhiên , các sản phẩm được mô tả liên tục được phát triển. Vì lý do đó, các tài liệu này không phải đều được kiểm tra về tính nhất quán với dữ liệu hiệu suất, tiêu chuẩn hoặc các đặc điểm khác. Trong trường hợp chúng có lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, chúng tôi có quyền sửa đổi bất kỳ lúc nào và không cần cảnh báo trước. Không có khiều nại nào về việc sửa đổi các sản phẩm đã được cung cấp trên cơ sở dữ liệu, sơ đồ và mô tả trong các tài liệu này.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG