Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Legal Notice

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

Phone: +49 5246 963-0

info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

Representative office Vietnam
#29.05.Pearl Plaza, 561,
Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City
Vietnam

Phone: +84 28 7300-2439

License number: 79-05474-01

info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/