Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com.vn

Tạo tài khoản người dùng mới

Khi tạo tài khoản người dùng, bạn phải kích hoạt tài khoản sau khi nhập dữ liệu của mình. Sau đó, bạn có thể tải xuống dữ liệu mong muốn thông qua tài khoản của mình.

Thông tin các nhân