Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

Tạo tài khoản người dùng mới

  • Tải xuống các tệp phần mềm bằng lịch sử tải xuống cá nhân của bạn.
  • Đăng ký các bản tin và phương tiện thông tin một cách đơn giản và dễ dàng.
  • Nhận quyền truy cập vào các sự kiện dành riêng cho người dùng myBeckhoff.
  • Yêu cầu chứng nhận hiệu chuẩn cho Thiết bị đầu cuối EtherCAT tương tự một cách dễ dàng.
  • Tải các tài liệu hiệu chỉnh XPlanar cho các mover của bạn bằng Beckhoff Traceability Number (BTN).
  • Đặt các trang web yêu thích mà bạn thường truy cập để truy cập chúng chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.
  • Sử dụng các mẫu điền sẵn để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Điền vào mẫu dưới đây để tạo một tài khoản người dùng mới.
Sau khi nhập dữ liệu của mình, bạn sẽ nhận được một e-mail để kích hoạt tài khoản.

Thông tin các nhân
Dữ liệu cá nhân

Kiểm soát xuất khẩu và tuân thủ các lệnh xử phạt