ปลดการซ่อมแซมปิด

การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

  • ดาวน์โหลดไฟล์ซอฟต์แวร์และเรียกดูประวัติข้อมูลดาวน์โหลดของคุณเองได้
  • สมัครรับจดหมายข่าวและสื่อข้อมูลได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก
  • รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้ใช้ myBeckhoff
  • ขอรับใบรับรองการปรับเทียบเทอร์มินัล EtherCAT ระบบอะนาล็อกผ่านช่องทางที่ง่ายดาย
  • ตั้งค่าเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยเป็นรายการโปรดเพื่อให้เข้าถึงได้โดยไม่ต้องคลิกหลายครั้ง
  • ใช้แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
หลังกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลสำหรับเปิดใช้งานบัญชี

ข้อมูลส่วนตัว